Priser og tilskud

YdelsePris
Fjernelse af amalgamfyldninger afhænger prisen af fyldningens størrelse.Normalt vil en fyldning i en stor kindtand koste mellem 695,-
(en flade) til 1564,- (3 flader)
Vi udarbejder et overslag til dig.
KronerPrisen på kroner (eksklusiv stifter og opbygning) er nomalt mellem 4.900,- og 6.300,- kr afhængig af materialevalg.
BroBro på 3 led(erstatning af lille kindtand uden stifter og opbygning)
17.500-18500,- kr
Lokalbedøvelse273-298 kr
Operativ fjernelse af visdomstand 1128-2000 kr
Rodbehandling i fortand (eksklusiv fyldning) 977 kr
Rodbehandling i 2 kanaler (eksklusiv fyldning) 1771 kr
Rodbehandling i 3 kanaler (eksklusiv fyldning) 2565 kr

Du får tilskud fra sygesikringen til:

  • undersøgelse
  • tandrensning
  • diagnostisk og forebyggende grundydelse
  • individuel forebyggende behandling
  • kontrol efter forebyggelse
  • tandfyldning
  • rodbehandling
  • tandudtrækning
  • visse operative indgreb
  • undersøgelse og behandling af tandkødsbetændelse

Tilskuddets størrelse afhænger af behandlingens art og din alder. Det udgør mellem 40 og 65 % af tandlægens honorar.
Ved operation er tilskuddet et fast beløb.

Alle unge under 18 år kan få gratis kommunal tandpleje.
Unge mellem 16 og 18 år kan frit vælge mellem behandling hos den kommunale tandpleje eller hos en privatpraktiserende tandlæge.